โรงเรียนบ้านน้ำภู

เลขที่ 54 หมู่ 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร. 042 845119

facebook : โรงเรียนบ้านน้ำภู

เพจ : โรงเรียนบ้านน้ำภู