โรงเรียนบ้านน้ำภู

เลขที่ 54 หมู่ 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร. 042 845119

facebook : โรงเรียนบ้านน้ำภู  : https://www.facebook.com/groups/165005748288024

เพจ : โรงเรียนบ้านน้ำภู  : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069849758460

E - mail : namphu@loei1.go.th

ผอ.นิรุจน์  พักกระโทก : 089 2777201