ติดต่อเรา : Contact

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านน้ำภู เลขที่ 54 หมู่ 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

โทร 042 845119

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520005

รหัส Smis 8 หลัก : 42010058

รหัส Obec 6 หลัก : 520005

E-mail : namphu@loei1.go.th

เว็บไซต์ : http://www.namphu.loei1.go.th

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)