นายนิรุจน์  พักกระโทก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู

Tel : 089 2777201

E-mail : nirut.pak@loei1.go.th

DMC 2567  

ระบบ DMC ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 

https://portal.bopp-obec.info/obec67/