ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน