ติดต่อเรา : Contact

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านน้ำภู เลขที่ 54 หมู่ 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร 042 845119
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520005
รหัส Smis 8 หลัก : 42010058
รหัส Obec 6 หลัก : 520005
E-mail : namphu@loei1.go.th
เว็บไซต์ : http://www.namphu.loei1.go.th

โรงเรียนบ้านน้ำภูแผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย,
23 ส.ค. 2563 03:27
Comments