สพฐ.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:07โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย
                              โรงเรียนบ้านน้ำภูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาทางไกล
                              ข้อมูลเพิ่มเติม
Comments