ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำภูได้นำวงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนกีฬา อบต.เมือง

โพสต์17 ก.ย. 2563 19:38โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย

Include gadget (iframe)


กิจกรรมวันแม่และกิจกรรมร่วมปลูกป่ากับชุมชน

โพสต์17 ก.ย. 2563 19:36โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย

Include gadget (iframe)


กิจกรรมวันไหว้ครุ โรงเรียนบ้านน้ำภู

โพสต์17 ก.ย. 2563 19:33โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย

Include gadget (iframe)


เปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านน้ำภู

โพสต์17 ก.ย. 2563 19:29โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 19:31 ]

Include gadget (iframe)


สพฐ.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:07โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย

                              โรงเรียนบ้านน้ำภูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาทางไกล
                              ข้อมูลเพิ่มเติม

1-5 of 5