ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านน้ำภู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต1
เว็บไซต์  http://namphu.loei1.go.th/
โทรศัพท์ : 0-4284-5119
โทรศัพท์ผู้อำนวยการ : 08-1739-1074

โรงเรียนบ้านน้ำภู


Comments